Organy, kompetencje

Organ założycielski

Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego,

 z wyjątkiem przypadków wskazanych w statucie i innych aktach prawnych, działa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Dyrektor Ośrodka

lek. med. Małgorzata Sysło – Przedpełska

Specjalista medycyny pracy, specjalista chorób wewnętrznych,

Adres e-mail: syslo.malgorzata@womp.szczecin.pl, sekretariat@womp.szczecin.pl

Telefon: 91 48 43 746, 91 43 49 121

Fax 91 48 45-967

Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

Rada społeczna

Organem inicjujący i opiniodawczy dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz doradczy Dyrektora.