Funkcje i zadania

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie posiada wieloletnie tradycje w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Istnieje od 1979 roku, początkowo jako  Budowlano - Przemysłowy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, później, po zmianie nazwy jako Wojewódzki Przemysłowy Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. W dniu 26 października 1992 roku na podstawie Zarządzenia nr 219/92 Wojewody Szczecińskiego zmieniono nazwę na Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Od kwietnia 2002 r. pełna nazwa  to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

Doskonała wiedza naszych specjalistów w zakresie medycyny pracy oraz specjalistów takich dziedzin jak okulistyka, laryngologia, neurologia, kardiologia, psychiatria, alergologia oraz psychologów i innych, poparta ogromnym doświadczeniem umożliwia nam prowadzenie działalność zgodnej z ustawą o służbie medycyny pracy:

 • udzielamy konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • wykonujemy kontrole podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej
 • prowadzimy podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
 • prowadzimy działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrujemy odwołania od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • współdziałamy w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • udzielamy konsultacji i opiniujemy sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz inne sprawy związane z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzimy rejestry zgłoszeń lekarzy i pielęgniarek sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi
 • udzielamy świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy
 • udzielamy świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy przyjmujemy, gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dokumentację służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • przeprowadzamy okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji
 • przeprowadzamy badania i wydajemy orzeczenia lekarskie określone w odrębnych przepisach.

           

W skład Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie wchodzi kilka przychodni zlokalizowanych w Szczecinie i Stargardzie  


            Świadczymy szeroką gamę usług związaną z profilaktyką zdrowia, podstawową opieką zdrowotną (tzw. lekarze pierwszego kontaktu), leczeniem chorób, medycyną pracy, diagnostyką i rehabilitacją oraz opieką ambulatoryjną. Prowadzimy Poradnię Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

            W skład WOMP-ZCLiP wchodzą również zakłady ortopedyczne oraz sklep rehabilitacyjno ortopedyczny, oferujące szeroki zakres produktów ortopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów, w tym obuwie ortopedyczne produkowane na wymiar czy protezy kończyn. Prowadzimy badania profilaktyczne kandydatów do szkół o profilu zawodowym.
 
            Nasze usługi dostępne są zarówno dla Pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i firm czy klientów prywatnych. Świadczymy również usługi finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
        
             Atutem WOMP-ZCLiP jest doskonale wyszkolony i posiadający dużą wiedzę i doświadczenie zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów oraz posiadany przez nas wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny, a także kompleksowość ofiarowanych świadczeń. Nasi pacjenci mają zapewniony dostęp do lekarzy specjalistów różnych dziedzin medycyny. Informacje na temat poradni specjalistycznych, godzin przyjęć oraz szczegóły dotyczące rejestrowania się do lekarzy znajdziecie Państwo tutaj: womp.szczecin.pl

            Serdecznie zapraszamy pacjentów, chcących skorzystać z naszych usług.

            Zapraszamy również wszystkich przedsiębiorców, chcących lub tylko rozważających możliwość współpracy z WOMP-ZCLiP w zakresie medycyny pracy, badań okresowych, etc. Jesteśmy pewni, że nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie. WOMP-ZCLiP przygotował dla Państwa kilka interesujących propozycji, które pozwolą w przystępnych cenach i dogodnych terminach wykonać interesujący Was zakres badań i innych usług. Dotyczy to zarówno wymaganych prawem badań wstępnych dla pracowników, jak i wszelkich innych usług związanych z medycyną pracy, profilaktyką czy leczeniem.

            Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszonymi na stronie internetowej licząc,  że znajdą tu Państwo odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań. Z przyjemnością zapoznamy się również z wszelkimi uwagami  zarówno na temat funkcjonowania WOMP-ZCLiP jak i  niniejszej strony internetowej.   

Wytworzył:
Anna Żółtowska
Udostępnił:
Rusinek Mirosław
(2010-02-19 08:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Żółtowska
(2022-11-02 12:28:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki